Aloysius Katholieke basisschool in Maasland   |   Meester Postlaan 5   |   T 010-5917116                 Postbus 45  |  3155 ZG  Maasland Spelling Met spelling werken we nu aan thema 5. In dit thema komen de volgende categorieën aan bod: de Au en de ou, in deze categorie staat het au-verhaal centraal. De -cht wordt herhaald en we oefenen met de verkleinwoorden op -je, -tje en -etje. De kinderen kunnen dit thuis oefenen via spelding.     Rekenen We zijn bezig met het tweede rekenboek van dit jaar. In dit hoofdstuk werken we met getallen tot 1000. Naast het plaatsen van deze grote getallen op de getallenlijn, gaan we er dit hoofdstuk ook mee rekenen. Er komen zelfs al sommen met passage van het 100tal aan bod. Ook bereiden we het vermenigvuldigen en delen uit. We oefenen met grote keersommen zoals 14x6 en 30x5. En we maken vast een beetje kennis met delen met rest, dit komt later dit jaar uitgebreid terug. Daarnaast werken we dit hoofdstuk met tijdsduur en wordt de halve kilo geïntroduceerd. Algemene foto´s Wat foto’s waarop de dagelijkse gang van zaken in groep 5 te zien is.   Verkeer Vandaag was de eerste praktische verkeersles. De kinderen hebben hard geoefend en goed hun best gedaan. Hulpouders: Hartelijk bedankt! Hieronder foto’s van de verkeersles.     Verjaardag juffen We hebben een hele leuke en gezellige verjaardag gehad in de klas. Iedereen hartelijk bedankt!         Knutselen kerst We hebben een heerlijke creatieve middag gehad met de kinderen. De knutselwerken zijn prachtig geworden, hieronder vindt u wat foto’s. Hulpouders: hartelijk bedankt!